Agenda

diumenge, 18 de novembre de 2012

COBRAR MENYS PER FER LA MATEIXA FEINA TAMBÉ ÉS VIOLÈNCIA DE GÈNERE!Actualment les múltiples lleis que promouen la igualtat formal ens volen transmetre la idea de que la incorporació de les dones al mercat laboral en igualtat de condicions és una lluita que ja està assolida, però si ens fixem en les dades de l’últim informe de l’INE de 2009 veiem que les dones cobren de mitjana un 78% del que cobraria un home en el seu mateix lloc de feina, i que aquesta és una dada que es manté fins l’actualitat. El fet que les dones continuïn cobrant sous més baixos que els seus companys per ocupar el mateixos llocs de treball, combinat amb d’altres múltiples discriminacions per raó de gènere que tenen lloc dins l’àmbit laboral (assetjament, pressió estètica, menyspreu, infantilització...), fan que els ambients de treball siguin espais propicis per a la perpetuació dels rols patriarcals, que col·loquen les dones en una posició desigual en front els seus companys i impedeixen el seu lliure desenvolupament social, personal i professional.