Agenda

Textos interessants

A continuació, us oferim un recull de textos que hem classificat en diverses temàtiques. Hem escrit un breu resum de cada document perquè us en feu una idea del què hi trobareu, i els podeu localitzar a través de les adreces o bé escrivint el títol i autor/a. A Internet podeu trobar infinitat de material de formació antipatriarcal útil, però hem decidit posar-vos els següents perquè considerem que tots ells són de fàcil comprensió, generen certa polèmica i poden facilitar el debat, i a més la majoria realitzen anàlisis de gènere de manera interrelacionada amb les opressions de classe i imperalistes que imposa el sistema capitalista, seguint la línia del nostre col·lectiu. Esperem que en gaudiu i que us siguin d’utilitat!


Formes organitzatives:

COL·LECTIUS FEMINISTES DE DONES: una necessitat per la lluita antipatriarcal actual. De Laia Estrada.

Article redactat per una militant de Cau de Llunes en el que s’explica el perquè de les assemblees només de dones i de la necessitat d’emprendre una lluita per sí mateixes. El text defensa l’organització autònoma (tant de dones com d’homes) com una manera més de fer front al patriarcat i explica que calen també col•lectius mixtos que treballin la temàtica anti-patriarcal. L’autora justifica que per poder emprendre una alliberació d’un sector oprimit, només aquest sector pot actuar activament per a superar-ho. Així doncs, els col•lectius feministes autònoms treballen l’emancipació femenina (és a dir, l’autonomia emocional, social, econòmica, política i sexual) i la deconstrucció del gènere femení.


POR QUÉ EXISTEN COLECTIVOS NO MIXTOS? D’Alicia Couselo http://www.otromadrid.org/articulo/4786/existen-colectivos-feministas/

Text elaborat per Alícia Couselo, membre del Colectivo de Mujeres Feministas en La Traba on explica la controvèrsia social que es genera entorn als col•lectius feministes no mixtes. Explica la dificultat de les dones per organitzar-se i conclou que l’apoderament de les dones és major si en el col•lectiu no hi ha homes que puguin generar influència. Esmenta que cal que les dones es creïn un espai propi, no només físic, sinó un espai històric, social i psicològic; en el que no hi hagi imposició masculina i en el que no calgui l’aprovació de les persones de sexe masculí. Fa un repàs de diversos fets històrics en els que es veu necessària aquesta lluita no mixta.


Gènere i lluita de classes:

CRISIS I DONES: per una nova organització social dels temps i dels treballs, d’Endavant (OSAN).

Quadern elaborat per l’oganització Independentista Endavant (OSAN), que analitza els efectes de la crisi sobre les dones. Parteix de la descripció de la situació de les dones independentment de la crisi, diferenciant tres apartats: les relacions interpersonals, el món laboral i les sexualitats. A continuació revisa els principals efectes de la crisi sobre les dones, i finalitza amb un encoratjament cap a l’organització i la lluita per la transformació de la societat, que permeti el reconeixement i el repartiment de les tasques productives i reproductives.


LA JUVENTUD EN LAS LUCHAS SEXUALES, d’Iñaki Gil de San Vicente.

Document escrit amb l’objectiu de generar debat en el si de les organitzacions jovenils, que vincula l’opressió específica que pateix el jovent amb l’opressió patriarcal. Iñaki Gil de San Vicente, és autor de moltíssims textos que vinculen la lluita de classes, nacional i de gènere. Al llarg d’aquest text, l’autor repassa els tabús i repressions sobre la sexualitat avui dia existents, incrementats en funció de les dificultats econòmiques, i finalitza apostant per la lluita per un empoderament jovenil al servei de les llibertats sexuals.


MUJERES, SEXUALIDADES, FASCISMO E INTERNACIONALISMO BAJO LA CRISIS CAPITALISTA, d’Iñaki Gil de San Vicente.

Document extens en el que l’autor analitza els efectes de la darrera crisi capitalista sobre els sectors de la població més vulnerables: dones i persones immigrades. Dels 16 punts que consta el text, 11 estan destinats a analitzar en profunditat l’increment de la precarització, explotació i opressió general que patiran les dones arran de la crisi. L’anàlisi detalla, entre d’altres, punts tan interessants com són la sexualitat al servei del capitalisme en perjudici de les dones o el deteriorament general de la salut de les dones.


Formes de masclisme

MICROMACHISMOS: la violencia invisible en la pareja, de Luís Bonino. http://conc.ccoo.cat/pandora/incl/Micromachismo.%20La%20violencia%20invisible%20en%20la%20pareja.pdf

Article que posa en evidència els comportaments més subtils de violència i dominació que gairebé la majoria d’homes realitzen quotidianament en l’àmbit de les relacions de parella. Es detallen aquests comportaments, anomenats micromasclismes, classificant-nos en diverses tipologies, i s’analitzen els efectes sobre l’autonomia i l’estat emocional de les dones. Es tracta d’un text útil per a detectar comportaments i actituds nocives per tal que poguem aturar-les, i mollt adient per a passar a aquells companys interessats en participar activament en la lluita feminista, a nivell personal.


Pressió estètica

ANÀLISI ENTRE LA MODA FEMENINA I LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, de Laia Estrada

Aquest document va ser redactat arran dels fets ocorreguts el 7 de gener de 2009, en un acte de denúncia contra la pressió estètica, que realitzà el nostre col•lectiu. L’objectiu del text és aclarir perquè cal entendre la pressió estètica com una de les violències adreçades a les dones, més normalitzada i acceptada, quan en realitat afecta a la gran majoria de nosaltres independentment de l’edat i condició social, acabant en determinades ocasions en la mort


Sobre l'amor romàntic:

CONTRA EL AMOR, de Carlo Frabetti.

El document és un recull de diferents textos dels quals en destaquem el de Carlo Frabetti, qui a banda d’autor de nombrosos llibres, va ser el creador i director de la famosa sèrie televisiva La bola de Cristal. Amb el seu estil sarcàstic i lúcid, al llarg de les onze primeres pàgines del document, l’autor realitza una crítica ferotge a l’amor romàntic, detallant les conseqüències que aquest origina en les relacions sexoafectives: desenganys, frustracions, gelosia i violència. Es tracta d’un text polèmic que recomanem llegir no de manera dogmàtica, sinó com una eina per a fer autocrítica i per emprar en moments clau on cal relativitzar la importància de l’amor.


RELACIONS SEXOAFECTIVES: present, passat i futur... una història per a construir, de Laia Estrada.

Document escrit per una militant de Cau de llunes (AFRT), en el qual s’analitzen les diferents formes de comprendre les relacions sexoafectives, així com la relació directa entre el model familiar imperant i l’estructura exonòmica dominant. El text analitza els rols i conflictes que s’activen quan es combinen la socialització de gènere i els mites romàntics interioritzats amb el model familiar nuclear, criticant, però, les receptes màgiques que no tenen en compte els processos de canvi en les diferents estructures que emmarquen la realitat social.


Violència de gènere en l'àmbit domèstic

Estructura i acción en la violencia de género, de Mª Jesús Izquierdo.

Aquest document ha estat redactat per una gran investigadora en el cap de gènere. Professora de la UAB, autora de nombrosos llibres i estudis, en aquest text analitza de manera aguda la relació entre el sistema capitalista, la invisibilització de les tasques domèstiques i la violència cap a les dones. La conclusió és tan lúcida com polèmica, ja que va més enllà d’una postura victimista i posa en el centre de la qüestió els interessos patriarcals i la presència de violència de manera extensa en tota la societat.