Agenda

diumenge, 19 d’octubre de 2008

Lluita feminista vs lluita antipatriarcal


“El
patriarcat és una forma d'organització social que dóna la màxima autoritat social i política a l’home, adult, heterosexual i cap de família. El patriarcat necessita relacions de dominació, per les quals, es controla les persones segons una jerarquia de sexe, edat i opció sexual: els homes controlen les dones, els adults controlen els menors i l’única opció sexual vàlida és l’heterosexual.”
“El feminisme és un moviment social i polític que s’inicia formalment a finals del segle XVIII -tot i que sense adoptar encara aquesta denominació- i que suposa la presa de consciència de les dones com a grup o col·lectiu humà, de l’opressió, dominació, i explotació de què han estat i són objecte per part del col·lectiu d’homes dins el patriarcat sota les seves diferents fases històriques de model de producció, la qual cosa les mou a l’acció per a l’alliberament del seu sexe amb totes les transformacions de la societat que es requereixin.”

Podem entendre, doncs, que feminisme i lluita antipatriarcal no són una mateixa cosa. La lluita antipatriarcal és la lluita contra aquesta institució, el patriarcat, i s’entén com la lluita que realitzen homes i dones per construir unes noves relacions entre les persones, que no estiguin basades en la dominació d’uns sobre els altres, i que no pressuposin una jerarquització en funció del sexe i l’edat. D’altra banda, el feminisme és la presa de consciència que fan les dones de les condicions desiguals en les que viuen a causa de ser explotades pels homes, i la conseqüent lluita per a superar aquesta situació, a nivell social i personal.

Cau de Llunes (AFRT)