Agenda

dimarts, 19 de maig de 2009

Avortament lliure i gratuït!

Des del col·lectiu feminista Cau de Llunes denunciem la ideologia ancorada en el passat que sosté l’església oposant-se al fet que l’avortament sigui una decisió justa i lliure per a les dones.

En primer lloc, centrant-nos en la seva primera argumentació que defensa que el fetus és vida, volem destacar que ells mateixos es contradiuen, ja que ni tant sols dins dels seus cultes té credibilitat. L’església no bateja ni celebra ritus funeraris pel fetus resultant d’un avortament involuntari i, en canvi, els utilitza com a prova d’assassinat quan una dona decideix interrompre voluntàriament el seu embaràs.

En segon lloc, tot i que rectifiqués aquesta pràctica, l’església no ha dubtat en deixar de defensar la vida sempre que ha estat del seu interès. Ni condemna la pena de mort que està instaurada en molts països, ni les morts per la SIDA a causa de no utilitzar preservatiu, ni la mort per violència de gènere. La defensa de la vida per condemnar el dret a decidir lliurament de les dones, és utilitzada amb interessos perversos.

Les jerarquies eclesiàstiques contemplen una visió parcial de la vida de les dones, ja que ignoren en absolut la seva situació personal, l’afectació que els pot suposar haver de dur un infant al món si no estan preparades per a fer-ho. L’Església mostra la seva doble moral en impedir que es practiquin avortaments per sanitat pública, de manera que això no impedeix que les dones amb diners puguin marxar a l’estranger a avortar; així, sempre les més pobres seran les més perjudicades.

Les dones no els atorguem cap dret a decidir ni a qüestionar la nostra capacitat de decisió sobre el nostre cos i afirmem que el rerafons de les seves campanyes i opinions no són més que un desig de perpetuar la nostra situació en un segon pla social i encadenar-nos a un rol reproductiu i de submissió, així com de pèrdua de control de la nostra sexualitat, condicions que no estem disposades a assumir.