Agenda

dimarts, 28 de setembre de 2010

Vull avortar, què faig?

Amb l'aprovació de la nova Llei Orgànica 2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrumpció voluntària de l'embaràs, pots avortar amb ple dret i sense cap justificació abans de les 14 setmanes de gestació si tens més de 18 anys; i amb consentiment del pare, mare o tutor/a si tens entre 14 i 17 anys.

Si et trobes en aquest termini de 14 setmanes, dirigeix-te al Centre d'Atenció Primària (CAP) més proper i exposa'ls el problema. Estigues preparada per rebre desaprovació o judicis morals; tot i que no ha de ser forçosament així. Sigues conscient que el teu cos és teu i que només tu pots decidir sobre ell. Al CAP t'informaran de les possiblitats que tens per seguir amb l'embaràs, si finalment deicideixes avortar, et dirigiran a una de les trezte clíniques privades que practiquen avortament, les pots consultar aquí (http://www.sexejoves.gencat.cat/ics_webjove/centres_CA.html). També hi ha la possibilitat que et receptin una píndola avortiva al mateix CAP si et trobes dins les set primeres setmanes de gestació i ets major d'edat.

Sóc major de 18 anys: Et redirigiran a la clínica privada més propera on et sotmetran a un període de tres dies de reflexió. Et donaran material sobre ajudes i prestacions dirigides a les mares i acompanyat d'una carta dissuasòria sobre els efectes negatius de practicar un avortament. També t'informaran sobre en què consiteix la pràctica de l'avortament i els seus efectes. Passats aquests tres dies, et realitzaran proves ginecològiques i et sol·lictaran el consentiment per a practicar-te l'avortament. Depenent del teu cas particular pot ser o bé un avortament farmacològic (a través d'una píndola) o bé un avortament quirúrgic amb anestèsia (pràctica molt senzilla i poc agressiva). No requereix hospitalització i el seu cost és de 300 - 350€, cost que assumeix la Seguretat Social.

Tinc 16 o 17 anys: En el teu cas el procediment és el mateix però necessites anar acompanyat de la mare, pare o tutor/a en el moment de donar el consentiment per a la intervenció.

Tinc 14 o 15 anys: En aquest cas caldrà que vagis a la clínica acompanyada de la mare, pare o tutor/a i amb un consentiment signat per part d'aquests per tal que et puguin practicar la intervenció.

Sóc menor de 18 anys i no puc consultar-ho als meus tutors legals: Parla amb el metge/essa i exposa-li la problemàtica. Pot procedir a una avaluació psiquiàtrica i de la teva situació personal i autoritzar la intervenció.


Preguntes freqüents:

Com es practica un avortament? Depèn de les setmanes d'embaràs. Pot ser un avortament amb medicació i només es fa dins dels 49 dies de gestació. Pot ser un avortament quirúrgic: fins a la setmana 13 implica menys risc, i es pot fer per aspiració, amb anestèsia local, amb sedació o amb anestèsia general. Si han passat més de 13 setmanes, la manera com es faci depèn de la valoració de cada cas.
Què fa la píndola? Altera la composició hormonal del teu cos i evita que l'ovul fecundat s'implanti a l'úter o promou el seu despreniment i ja s'hi ha adherit.
Com és l'operació? Mitjançant una petita cànula que s'introdueix per la vagina i a través del cèrvix, el metge o metgessa especialitzada aspira el contingut de l'úter gràcies a un mecanisme de succió.

Què necessitaré el dia de la intervenció? Pel que fa a la documentació, necessitaràs el carnet d'identitat o passaport (si no ets del país). Si tens 16 o 17 anys necessitaràs anar acompanyada d'un tels tutors i si tens entre 14 i 15 anys hauràs de dur una autorització signada pels pares o per un d'ells, o bé, el/la tutor/a legal, acompanyada del llibre de família i el document d'identitat del teu pare o la teva mare o el/la tutor/a legal, que t'ha d'acompanyar al centre acreditat. El dia de la intervenció hauràs d'anar-hi en dejú (mínim de 8 hores abans).

Em farà mal? Les noies que han experimentat un avortament programat no es queixen d'haver patit molèsties físiques greus, sinó una sensació semblant al dolor menstrual. Tot i això, no podem obviar el malestar emocional que pot suposar una interrupció voluntària de l'embaràs.

Hauré de pagar? Si t'has de practicar l'avortament abans que finalitzi l'any 2010 en un centre acreditat per la Seguretat Social, hauràs d'abonar 350€ que et seran retornats per part de la Seguretat social a partir del gener del 2011. Si realitzes l’avortament a partir del gener del 2011 la Seguretat Social assumeix el cost directament.

Recorda: la pràctica d'un avortament no ha de ser en cap cas un mètode anticonceptiu. Viu la teva sexualitat lliurement i amb seny! Informa't dels mètodes d'anticoncepció!