Agenda

dijous, 22 de novembre de 2012

AQUEST 25-N, VOTEM PER UNA SOCIETAT NO PATRIARCALDes de Cau de Llunes (AFRT) volem fer públic el nostre suport a la Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa d'Esquerres.


Durant els últims mesos hem estat partíceps d'un seguit d'esdeveniments polítics que han conclòs en la convocatòria d'eleccions anticipades al Parlament del Principat 
de Catalunya. Aquestes eleccions es presenten com la gran oportunitat dels i les catalanes per sortir definitivament d'un model d'Estat que ens ha oprimit durant els útlims 
segles, i sembla que els únics debats electorals versaran sobre si voldrem, podrem o ens deixaran exercir el nostre dret a l'autodeterminació.

Però més enllà d'aquest motiu, del que per altra banda tenim ben clara la importància, a l'hora d'anar a les urnes aquest proper 25 de novembre podem escollir entre 
contribuir a perpetuar un model econòmic capitalista, neoliberal i injust pel que fa als drets i llibertats de les persones o, per contra, podem intentar trobar una opció que, 
no només defensi clarament la independència del poble català, sinó que vulgui una independència basada en la justícia social, que acabi amb les polítiques d'austeritat i
amb les retallades que s'estan duent a terme des del propi govern de la Generalitat, que tant defensa un nou Estat, i és que la pregunta és, volem un Estat català en que 
les classes populars no vegin garantits els seus drets i en que es mantingui l'estructura capitalista, patriarcal, racista i homòfoba?

Gràcies a l'esforç de molts col·lectius, moviments socials i activistes que durant les últimes dècades han teixit una xarxa forta per treballar per un nou model econòmic,
polític i social arreu dels Països Catalans, en aquestes properes eleccions s'ha pogut presentar la Candidatura d'Unitat Popular – Alternativa d'Esquerres, una candidatura 
que no pretén res més que aportar una nova visió a aquest “món de la política” que totes sabem tant contaminat.

Des de l'àmbit de la lluita feminista, malgrat els avenços que hem viscut en l'àmbit de la igualtat formal, tenim clar que encara ens queda molt per fer, i que la crisi econòmica
no està portant res més que un retrocés a marxes forçades en tot allò que havíem aconseguit. L'ofensiva tradicionalista i retrògrada del Partit Popular espanyol o de Convergència
i (sobretot) Unió a Catalunya està fent renéixer les opinions més intolerant al voltant de les llibertats sexuals, el dret al propi cos i tot el seguit de violències masclistes de
les que som testimonis diàriament. A més, les constants retallades econòmiques i en els drets socials estan precaritzant cada cop més el nivell de vida de les famílies, 
essent aquest un aspecte especialment dramàtic en les famílies monoparentals (encapçalades en un 90% per dones). Així mateix, en un moment en que els serveis públics 
de cura estan en constant deballada, són les dones les que tornen a assumir la cura dels membres més dependents de les famílies, reforçant cada cop més el sistema 
patriarcal indispensable per sustentar el model capitalista imperant.

Per tot això, quan els moviments feministes que apostem per un canvi de model real i efectiu cerquem una opció coherent amb la nostra lluita, cal que ens fixem en el 
programa polític de la CUP, ja que aquest, no només inclou de manera transversal la perspectiva de gènere com un aspecte a abordar en tot el seu projecte polític, sinó que 
inclou específicament la intenció de caminar cap a una societat no patriarcal, des d'un projecte polític que situï les dones, la diversitat d'opció sexual i d'identitat de gènere 
al centre d'un projecte transformador molt més ampli. Proposant per a aconseguir-ho la implementació de polítiques públiques encaminades a eliminar les discriminacions salarials, 
a garantir el dret a l'abortament lliure i gratuït, a treballar per eradicar definitivament les violències masclistes i garantir la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits.

Per tot això, aquest 25 de novembre als i les feministes ens toca recordar que no són només eleccions, que cal sortir al carrer  per reivindicar el Dia internacional contra 
les violències de gènere, per cridar que no volen ni un minut més de silenci contra les violències masclistes, però també ens toca escollir una opció de vot que aposti per la 
nostra lluita i que la dugui cada dia al Parlament, per això, cal votar la CUP, perquè com molt bé diu el seu programa polític: “la nostra independència implica una independència 
feminista i sexualment lliure cap a la construcció d'una societat no patriarcal amb igualtat d'oportunitats real.”


És l'hora del poble! Ho volem tot!