Agenda

divendres, 9 de novembre de 2012

La pressió estètica també és violència de gènere


La pressió estètica es tracta de l’estereotip de dona ideal i impossible que ens imposa la societat i que genera frustració, obsessió i riscs de salut en les dones. Així com, l’aplicació de mesures estrictes en l’alimentació, la medicació i les operacions quirúrgiques, per tal d’arribar a aquest ideal de bellesa. D’aquesta manera s’enforteixen cada vegada més els estereotips de gènere, que consoliden i perpetuen els rols imposats per la societat patriarcal que s’associen a cada gènere, el masculí i el femení.