Agenda

dimecres, 22 de gener de 2014

Cau de Llunes i la CUP de Tarragona lliuren a l'Ajuntament una moció en contra de la reforma de la Llei de l'avortament

La CUP de Tarragona, juntament amb l'assemblea feminista Cau de Llunes, han lliurat a la Conselleria d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona una proposta de moció en contra de la reforma de la llei a l'avortament impulsada pel Partit Popular. Consideren que l'Ajuntament de Tarragona ha de tenir un posicionament propi i discrepant envers aquesta llei i confien que el PP de Tarragona es quedarà sol defensant una llei que representa un retrocés de trenta anys i que recupera el marc normatiu postfranquista que empitjorarà encara més la situació social, econòmica i de salut de les dones.

La Candidatura independentista i el col·lectiu feminista s'oposen frontalment a l’aplicació d’aquesta reforma que converteix la llei de terminis en una llei que només permet l'avortament en tres supòsits que consideren extremadament restrictius. Denuncien que aquesta llei no compta amb un suport social ampli i que només satisfà els postulats ideològics i morals del PP i dels sectors més conservadors, i remarquen la importància que l’avortament té a nivell internacional com a indicador de qualitat, igualtat i benestar per a les dones.

Un altre punt que denuncien és que, malgrat la nova llei no inclourà l’avortament en el codi penal en el cas de les dones, sí que ho fa en el cas dels i les professionals sanitàries i del conjunt d’especialistes que avalin un avortament fora dels tres supòsits que contempla la llei. Consideren que aquest fet tindrà unes conseqüències personals i socials irreversibles cap a les dones, ja que es trobaran amb moltes traves a l’hora de poder avortar per les vies legals imposades. En aquest sentit recorden que aquesta reforma pot obligar de nou a moltes dones o bé a avortar en d’altres països, o bé a practicar avortaments de risc i insegurs per a la salut en el cas d'aquelles dones que no tinguin recursos per marxar a fora; com també pot comportar maternitats no desitjades, amb les nefastes conseqüències que se'n deriven.

La CUP i Cau de Llunes entenen que la defensa de l'avortament lliure i gratuït és perfectament assumible per la majoria del consistori i és per això que l'insten a prendre acords que ho possibilitin, tenint en compte el poc marge de maniobra municipalista. Aquests acords inclouen el rebuig de l'Ajuntament de Tarragona a l'esmentada reforma, la demanda al Parlament de Catalunya perquè acceleri els treballs per aprovar una llei pròpia de drets i salut sexual reproductiva, la difusió d'informació relativa a l'avortament i a la reforma, així com el suport legal als i les professionals de la medicina que vulguin combatre aquesta reforma en la seva pràctica diària i a aquelles accions que diferents entitats municipals puguin dur a terme en contra d'aquesta reforma de la llei de l'avortament.

Ambdós col·lectius han sol·licitat una reunió amb el Regidor de l'Àrea de serveis a la persona, per tal de discutir la moció proposada, i romanen a l'espera d'una resposta.