Agenda

dissabte, 26 d’abril de 2014

26 d'abril, dia de les lesbianes


El 26 d’abril és un dia assenyalat per tal de reivindicar la poca visibilitat de les dones lesbianes en la nostra societat. Les lesbianes existeixen, són les nostres amigues, les nostres veïnes, les nostres companyes de feina o nosaltres mateixes! La societat es nega acceptar que les dones s’estimin entre elles, que comparteixin la seva quotidianitat, que tinguin sexe; en de nitiva: que es construeixin al marge de l’opció heterosexual imposada.

I aquesta invisibilització no és només mediàtica, també és legal. Amb la proposta de reforma de la llei de l’avortament, no només s’obliga a les dones a emprendre una maternitat no desitjada, si no que impossibilita a les dones lesbianes que gaudeixin d’una reproducció assistida gratuïta.

La maquinària mediàtica promou l'opció heterosexual com l'única vàlida, com la "normal", a través dels anuncis, les pel.lícules o de les sèries de TV. Però de vegades també trobem actituds familiars de pressió perquè tinguem una parella heterosexual, o de xantatge emocional quan això no succeeix. Veiem què passa als centres educatius, quan els i les nenes marginen i pressionen a qui és diferent (mariquita, marimacho, etc), davant la mirada permissiva dels i les docents; o veiem què passa al carrer, quan ens trobem amb persones del mateix sexe que s'agafen o es besen, i hom es gira o mira de dissimular la sorpresa.

Defensem la lliure opció sexual de les persones, com una via per a combatre el patriarcat. Apostem per la destrucció dels rols que ens han imposat, i apostem per una comprensió més lliure dels sentiments i emocions que ens transmeten qui ens envolta, independentment del seu sexe.
Lluny de la mercantilització dels cossos, apostem per una comprensió saludable de la sexualitat que respecti el propi i l'altre cos així com les emocions.

Per l’alliberament sexual i el dret al propi cos! Prou lesbofòbia!