Agenda

diumenge, 4 de gener de 2009

LES JOGUINES: ELEMENTS QUE CONTRIBUEIXEN A LA DESIGUALTAT DE GÈNERE

Mares i pares no condemneu als vostres fills i filles a seguir els estereotips. Vivim en una societat en la qual, des de ben petits, se’ns inculca (inconscientment o no) un comportament i unes ACTITUDS EN FUNCIÓ DEL SEXE. Aquesta força invisible, però imposant, és el que anomenem patriarcat. El patriarcat és una forma de dominació sobre el sexe femení i que suposa una infravaloració d’aquest. Si ho analitzem, veurem que existeix una DIFERENCIACIÓ EN L’EDUCACIÓ DELS INFANTS i que el que socialment s’ensenya a les nenes té menys valor que el que s’associa als nens.

Una de les eines que afavoreix aquesta educació diferenciada és la publicitat de joguines. Anomenem joguines sexistes aquelles que reprodueixen els rols de l’home i de la dona en la nostra societat i que, en conseqüència, es converteixen en un INSTRUMENT IDEOLÒGIC del sistema patriarcal per a perpetuar-se. Les joguines són un estímul important en els infants per a reforçar les conductes i participen en el desenvolupament del caràcter i la personalitat. Analitzant les joguines tradicionalment considerades de nenes i les considerades de nens observem el següent:

Nenes: Trobem dos tipus de joguets encarats a les nenes. Uns d’ells són els que mostren una nena molt feliç de cuinar, planxar, passejar un cotxet, tenir cura d’un nadó... Per altra banda, hi ha nombrosos anuncis en els quals la nina apareix convertida en un objecte sexual (maquillada i amb roba extrema) i transmet que per ser valorada és necessari ser maca.

En les nenes es potencia l’afabilitat, la passivitat, la servitud i la bellesa; i tot això amb l’objectiu d’agradar els altres.

Nens: les joguines tradicionalment associades als nens són molt diferents que en el cas de les nenes. Trobem molta varietat de possibilitats: cotxes, bicicletes, guitarres, jocs de peces, etc.

En els nens es potencia la valentia, la competitivitat, la creativitat, les habilitats motrius...

Les nenes, reben uns estereotips que limiten el seu potencial. Els nens, pateixen les exigències imposades per la societat que poden acabar originant complexos. Així doncs, les joguines (i molts altres elements patriarcals de la nostra societat) afavoreixen la consolidació dels gèneres i CONDICIONEN EL COMPORTAMENT FUTUR DELS INFANTS. Cal superar aquesta dualitat per tal d’aconseguir homes i dones lliures, sense cap imposició social, que creixin i es desenvolupin sense la pressió d’haver de seguir cap cànon establert socialment.


Des de Cau de Llunes (AFRT) rebutgem aquesta publicitat de joguines sexistes. NO VOLEM NENS I NENES MARCATS DES DE LA INFÀNCIA. Això també és violència de gènere. COMBATEM EL SEXISME DES DE LA BASE!