Agenda

dimarts, 27 de juliol de 2010

ESCOLA EXITOSA! Gràcies a totes

UNA TRENTENA DE DONES ASSISTEIXEN A LA PRIMERA ESCOLA D’ESTIU FEMINISTA A TARRAGONA
Aproximadament una trentena de dones han assistit el darrer cap de setmana 24 i 25 de juliol a la primera Escola d’Estiu Feminista a Tarragona. Les jornades han estat organitzades per Cau de Llunes, l’Assemblea Feminista Revolucionària de Tarragona, i s’han realitzat a l’Ateneu Popular l’Espina. L’escola feminista ha constat de tres sessions independents realitzades per les mateixes membres de l’assemblea, emprant mètodes dinàmics i participatius que han permès l’espontaneïtat dels debats, a més a més de fomentar la confiança entre les assistents, d’una franja d’edat molt àmplia i compresa entre els 16 i els 50 anys. En la primera sessió es va parlar de manera introductòria del concepte de patriarcat i les diferents manifestacions que aquest sistema té en l’actualitat, deixant per a la sessió de la tarda l’anàlisi dels mecanismes mitjançant els quals es transmet el patriarcat avui en dia, com ara els mitjans de masses o la publicitat. Per últim, diumenge al matí els temes a discutir foren la vigència de la lluita feminista; així, es va intentar trencar els tòpics que encara avui en dia es llencen sobre aquesta lluita i es va tractar la necessitat d’organitzar-se i d’aplicar la pràctica feminista en totes les esferes possibles.