Agenda

dimarts, 27 de setembre de 2011

28 DE SETEMBRE. DIA PER LA DESPENALITZACIÓ DE L’AVORTAMENT

Ni de l’Eslgésia, ni de l’Estat. El teu cos és teu. Avortament lliure i gratuït!

Actualment l’avortament es troba regulat a l’Estat Espanyol per la Llei Orgànica de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs, així com pels articles 144 a 146 del Codi Penal. Segons aquestes normes, una embarassada pot interrompre la gestació sense cap justificació i gratuïtament fins a la catorzena setmana de gestació i, també ho podrà fer fins a la setmana vint-i-dos si perilla la seva salut o si hi ha malformacions en el fetus.

Aquesta nova Llei però, no contempla la interrupció sense termini, i quan es presenten més de vint-i-dues setmanes de gestació, la decisió de la dona deixa de ser respectada i no es tenen en compte tots aquells riscos que pot causar l'obligació de dur a terme un embaràs no desitjat, ni tan sols es té en compte un pronòstic de greu risc per a la salut física i psíquica de la dona.

Per tot això des de Cau de Llunes demanem que es reconegui i garanteixi el dret a l'autonomia reproductiva de les dones, establint la seva decisió personal com a causa exclusiva per a la interrupció de l'embaràs, ja que considerem que aquesta decisió pot venir motivada per diferents circumstàncies com poden ser el risc per a la seva salut, malformació fetal, embaràs no desitjat, o moltes altres qüestions que afecten al seu benestar tan físic com emocional i al seu projecte de vida. Qüestions, totes elles, que només la dona pot determinar quin valor i quines repercussions tindran en la seva vida. Ni l'Estat, ni la Justícia ni encara menys l'Església poden interferir doncs en una decisió personal i de responsabilitat absoluta de la dona embarassada.

Exigim un canvi legislatiu en el qual l'avortament deixi d'estar tipificat com a delicte en el Codi Penal i passi a estar regulat com un dret que tenen totes les dones a interrompre voluntàriament el seu embaràs i decidir sobre la seva maternitat.

Així doncs, des de Cau de Llunes (Assemblea Feminista Revolucionària de Tarragona), com ja vam fer l'anterior 28 de setembre, afirmem que la penalització de l'avortament ajuda a perpetuar la nostra situació en un segon pla social i encadenar-nos a un rol reproductiu i de submissió, així com de pèrdua de control de la nostra sexualitat, condicions que no estem disposades a assumir. Per això reclamem una despenalització total de l'avortament i que aquest esdevingui una pràctica legal, segura i accessible per a totes les dones.


Consulta l'apartat: Què puc fer si vull avortar?